Jak můžete podpořit tento projekt:

  • šířením informací o Žalmech v rytmu svým přátelům a známým;
  • jakýmkoliv finančním darem na účet spolku (rádi vám vystavíme potvrzení o daru pro daňovou úlevu, napište nám prosím e-mail);
  • nabídkou svých autorských zpracování žalmů;
  • pomocí s přepisem nahrávek do notového zápisu;
  • pomocí s tvorbou a průběžnou správou webových stránek;
  • modlitbou;
  • svými nápady, připomínkami a radami k projektu.

Žalmy v rytmu

Žalmy v rytmu jsou platformou pro všechny hudebníky, kteří doprovází bohoslužbu tzv. rytmickými písněmi a hledají žalmy do dané liturgické doby či chtějí nabídnout něco ze své vlastní tvorby pro ostatní.

Cílem této platformy je nabídnout adresář not a nahrávek žalmů v různé hudební úpravě a formě, nikoliv však varhanní, která je dobře i četně zpracovaná. A to vše k obohacení slavení liturgie, tedy pro radost všem účastníkům bohoslužeb, pro jejich blízkost Hospodinu i k slávě Jeho samotného.

Koordinátorem tohoto projektu je Radek Komínek. Projekt funguje pod záštitou neziskového spolku Hudba v nás.

V květnu až srpnu 2018 probíhala katalogizace první části žalmů, většinou obecně známých a z dosud vydaných zpěvníků. 

V květnu až srpnu 2018 proběhlo oslovení některých hudebních autorů z různých částí ČR osdílení jejich tvorby. Také proběhla diskuze o smyslu a účelu tohoto projektu jak s některými hudebníky, kteří slouží v oblasti liturgické hudby, tak i s některými zodpovědními osobami v této oblasti, např. s Ondřejem Múčkou ze Střediska pro liturgickou hudbu z brněnského biskupství.

Od září 2018 do jara 2019 byla aktivita na tomto projektu pozastavena z rodinných důvodů koordinátora. Pro rok 2019 se předpokládá pokračování tohoto projektu, příprava informační kampaně a během 2019/2020 spuštění zkušebního provozu webové databáze.

Finanční dary, které obdrží neziskový spolek Hudba v nás na tento projekt budou použity na vytvoření a provoz webových stránek s databází žalmů a přepis nahrávek žalmů do notového zápisu.

Kontakt:

Radek Komínek - info@hudbavnas.cz

© 2018-2023 Hudba v nás, z. s.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!